پذیرش شرایط، مقررات و قوانین مرکز مشاوره شهداد

۱- تعرفه مشاوره به صورت توافقی بوده و انجام فرایند پرداخت وجه به منزله پذیرش مبلغ پیشنهادی است.( ماده ۱۰ قانون مدنی)
۲- مدت زمان جلسات کاملا نامحدود است.
۳- تماس از سمت مشاور انجام میشود.
۴- در صورت عدم رضایت داوطلب از مشاوره هزینه داوطلب عودت می شود .
۵- مشاوره های رایگان فقط از طریق سیستم چت سایت شهداد امکانپذیر است.
۶- وفق ماده ۱۹۱ ، ۲۱۰ و بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط لازم را دارم و با شناخت کامل اقدام به استفاده از خدمات این مرکز مینمایم.