جهت ثبت نام و رزرو جلسه مشاوره رایگان برای ثبت نام در مدرسه کانادایی سوفیو فرم زیر را پر کنید (تمامی اطلاعات حتماً وارد شوند)

ویدئو آموزشی

ثبت نام در دبیرستان کانادایی سوفیو

دبیرستان کانادایی سوفیو مناسب چه کسانی است؟

افرادی که فارغ التحصیل سال هفتم و بالاتر هستند می توانند در سوفیو ثبت نام کنند.

چه مدارکی برای ثبت نام دبیرستان کانادایی سوفیو نیاز است؟

تصویر آخرین مدرک تحصیلی

تصویر مدرک شناسایی

تصویر فیش واریزی

روش های پرداخت شهریه به چه صورت است؟

مستقیم به حساب مدرسه در کانادا