پلن های سالیانه مشاوره تحصیلی
پلن های سالیانه شامل پکیجی از خدمات علمی و تخصصی هستند که داوطلب میبایست بعد از تایید مشاورمبنی بر مشاوره پذیر بودن داوطلب، بر اساس شرایط و نیازخود یکی از این پلن ها را ثبت نام نماید.

 پلن های مشاوره
پلن ویژه پلن طلایی پلن برنزی
تمام خدمات شخصا توسط دکتر شهداد انجام می شود تمام خدمات شخصا توسط دکتر شهداد انجام می شود تمام خدمات شخصا توسط دکتر شهداد انجام می شود
جلسات مشاوره حضوری و تلفنی به میزان نامحدود جلسات مشاوره حضوری و تلفنی هرهفته جلسات مشاوره حضوری و تلفنی هر ۱۵ روز
برنامه ریزی درسی و چک کردن برنامه اجرا شده بصورت روزانه برنامه ریزی درسی و چک کردن برنامه اجرا شده بصورت روزانه برنامه ریزی درسی و چک کردن برنامه اجرا شده بصورت روزانه
ارتباط پیامکی و تلگرامی و تلفنی با مشاور نامحدود ارتباط پیامکی و تلگرامی با مشاور نامحدود ارتباط پیامکی و تلگرامی با مشاور نامحدود
آموزش روش های علمی مطالعه برای هر درس آموزش روش های علمی مطالعه برای هر درس آموزش روش های علمی مطالعه برای هر درس
معرفی بهترین منابع کمک آموزشی بر اساس سطح درسی معرفی بهترین منابع کمک آموزشی بر اساس سطح درسی معرفی بهترین منابع کمک آموزشی بر اساس سطح درسی
روش های نوین افزایش تسلط روش های نوین افزایش تسلط روش های نوین افزایش تسلط
مشاوره انگیزشی مشاوره انگیزشی مشاوره انگیزشی
افزایش تمرکز و مدیریت ذهن افزایش تمرکز و مدیریت ذهن افزایش تمرکز و مدیریت ذهن
ارسال الگوی تغذیه ای ارسال الگوی تغذیه ای ارسال الگوی تغذیه ای
ارسال الگوی ورزشی ارسال الگوی ورزشی ارسال الگوی ورزشی
استرس ، اعتماد به نفس استرس ، اعتماد به نفس استرس ، اعتماد به نفس
تعیین زمان مطالعه با روش های علمی تعیین زمان مطالعه با روش های علمی تعیین زمان مطالعه با روش های علمی
تکنیک های تست زنی و موفقیت در آزمون تکنیک های تست زنی و موفقیت در آزمون تکنیک های تست زنی و موفقیت در آزمون
آنالیز آزمون های آزمایشی آنالیز آزمون های آزمایشی آنالیز آزمون های آزمایشی
اصلاح متد ها وعادت های غلط اصلاح متد ها وعادت های غلط اصلاح متد ها وعادت های غلط
جزوات تکمیلی —-