رزرو جلسه مشاوره


نحوه رزرو :


 جهت تعیین وقت میبایست به روش زیر عمل کنید:


ابتدا هزینه جلسه خود را به شماره کارت زیر واریز نمایید.

شماره کارت 2067-0011-0619-5047 بنام نيره خاتمي

و سپس با اعلام مشخصات خود و مشخصات واریز از طریق تلگرام به شماره 09100075356

و تماس با مرکز جهت اعلام زمان پیشنهادی مشاوره ،اطلاعات شما به صورت دستی توسط همکاران وارد سیستم خواهد شد و زمان شما رزرو میگردد. 

(اطلاعات فیش واریزی را نزد خود نگه دارید). 

جلسه مشاوره تلفني ١٢٠ هزار تومان
جلسه مشاوره حضوري ٢٥٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته دكترا ٣٥٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته ارشد ٣٠٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته دبيرستان ( نهم ب دهم ) ٢٥٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصيلي يا بدون ازمون ( سراسري يا ازاد) ٢٥٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته دانشگاه ازاد ٣٠٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته كنكور سراسري ٥٠٠ هزار تومان