معرفی رشته مددکاری اجتماعی | معرفی رشته های دانشگاهی

تعمیق مهارتهای حرفه ای و آگاهی از مسائل اجتماعی و تحقیق و پژوهش حرفه ای اولویتی است که یک مددکار اجتماعی باید به آن بپردازد. تأکید این دوره بر تربیت افراد متعهد و مسئول است که بتواند منطبق با اصول و فنون علمی و حرفه ای پاسخگوی نیازهای افراد جامعه به خدمات مددکاری باشند.
مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیتهای حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.
مددکار اجتماعی معمولا به افراد زیر خدمات می دهد
کودکان و والدینی که با شرایط سخت روبرو هستند.
افراد سالمند
افراد ناتوان فیزیکی یا ناتوان در یادگیری
افراد ناتوان ذهنی
جوانان تحت مراقبت
افراد بی خانمان
افرادی که به دنبال زندگی مستقل هستند.
افراد معتاد
بچه های بی سرپرست
پدرخوانده ها و مادر خوانده ها که مسئولیت بچه های بی سرپرست را بر عهده می گیرند.
مددکار اجتماعی در کار خود با سایر متخصصان مانند کارکنان بخش سلامت، معلمان، پلیس و متخصصان بخش های مربوط به جرایم و تخلفات در ارتباط خواهد بود.مددکار اجتماعی در زمینه های زیر به جامعه خدمت می کند:
مددکاری فردی
مددکاری جامعه ای
آینده شغلی، فرصت استخدامی و بازارکار مددکاری اجتماعی:
مددکار اجتماعی می تواند در مکان های زیر کار پیدا کند:
موسسات خیریه
پرورشگاه ها
مراکز نگهداری افراد بی سرپرست
مراکز مشاوره
مراجعان خصوصی
مراکز بازپروری
مراکز اصلاح و تربیت
مراکز درمان اعتیاد
زندان ها
و سایر سازمان های رفاهی حمایتی، امدادی و توانبخشی
در صورت داشتن سرمایه و شرایط لازم، مددکار اجتماعی می تواند کلینیک مددکاری اجتماعی تاسیس کند. هر فارغالتحصیل رشته مددکاری اجتماعی در حد کارشناسی که حداقل دو سال سابقه کاری مفید در مراکز دولتی یا غیردولتی را دارا باشد میتواند با مراجعه به بهزیستی شهرستان خود نسبت به اخذ پروانه تاسیس کلینیک اقدام نماید.دروس اختصاصی رشته مددکاری اجتماعی جمعیت شناسی اصل علم اقتصاد انحراف و آسیب شناسی روانشناسی اجتماعی مبانی روانشناسی مبانی مدیریت و امور اداری و…

به این مطلب امتیاز دهید.

علوم انسانی

اشتراک
اطلاع رسانی به
guest
0 Comments
بازخورد داخلی
مشاهده تمام نظرات