شرایط ثبت نام برای مشاوره تحصیلی

مشاوره جلسه ای(حضوری یا تلفنی):

ثبت نام برای یک جلسه مشاوره در تمام مقاطع تحصیلی ,تنها از طریق رزرو آنلاین درسایت مرکز مشاوره تحصیلی شهداد امکان پذیر می باشد.

قراردادمشاوره(پلن های تخصصی مشاوره) برای تمام مقاطع تحصیلی و کنکور۹۹:

داوطلب با داشتن معرف و یا داشتن اعتمادو اطمینان و شناخت کامل نسبت به موسسه و مشاور ، و بعد از حصول اطمینان نسبت به انحصاری بودن خدمات مرکز و اطمینان از اینکه این خدمات با این کیفیت و کمیت در هیچ موسسه ای در کشور ارائه نمی گردد می بایست نسبت به ثبت نام یک جلسه مشاوره حضوری (شامل ارزیابی وضعیت داوطلب ،ارایه راهکارهای مناسب ،پاسخ به سوالات داوطلب )از طریق  منو رزرو جلسه موجود در سایت اقدام نماید. درپایان جلسه ودر صورت تایید داوطلب توسط مشاور داوطب ۲۴ ساعت فرصت ثبت نام خواهد داشت .

در صورتی که داوطلب خارج از استان تهران باشد میبایست نسبت به رزرو یک جلسه مشاوره تلفنی اقدام نماید، درپایان جلسه و بعد از تایید داوطلب توسط مشاور، ۲۴ساعت فرصت ثبت نام وجود دارد .

در صورت عدم ثبت نام قطعی در موعد مقررامکان ثبت نام برای این داوطلب در این مرکز وجود نخواهد داشت.با توجه به اینکه برای هر پلن ظرفیت های محدودی در هرسال در نظر گرفته شده است ، بعد از ثبت نام به هیج عنوان امکان تغییر پلن یا انصراف وجود نخواهد داشت . در صورت انصراف هیچ هزینه ای به داوطلب عودت داده نخواهد شد و همچنین داوطلب میبایست خسارت وارد بر مرکز را پرداخت کند.

مدارک لازم جهت ثبت نام پلن مشاوره تحصیلی :

-تصویر مدرک تحصیلی یا اخرین کارنامه

-تصویر مدرک شناسایی

-تصویر واریز هزینه پلن سالیانه

شماره تلگرام موسسه شهداد ۰۹۱۰۰۰۷۵۳۵۶  جهت ارسال مدارک ثبت نام

مهم :در صورت احراز عدم اطمینان داوطلب به مشاور ،در هر مرحله ای از کار،به تشخیص مشاور ،قرارداد به صورت یکطرفه فسخ خواهد شد و هیچ حقی برای داوطلب وجود نخواهد داشت.
ضمنا هرگونه کوتاهی داوطلب در اجرا،ارسال برنامه و عدم هماهنگی با مشاور و عدم اجرای دستورات مشاور به منزله فسخ یکطرفه قرارداد تلقی میگردد و هیچ حقی برای داوطلب وجود نخواهد داشت.

مشاوره انتخاب رشته(حضوری یا تلفنی) :

جهت رزرو  انتخاب رشته در هر یک از مقاطع تحصیلی به منوی رزرو جلسه مراجعه نمایید

همایش موفقیت در کنکور:

جهت ثبت نام در همایش های موسسه شهداد به منو رزرو جلسه مراجعه نمایید

 

همایش تربیت مشاور:

جهت رزرو همایش تربیت مشاور به منو رزرو مراجعه نمایید

 

همایش انتخاب رشته کنکور۹۹:

جهت رزرو همایش انتخاب رشته کنکور ۹۹ به منو رزرو مراجعه کنید