همایش آنلاین موفقیت در کنکور99

 

زمان برگزاری همایش آنلاین موفقیت در کنکور به دلیلتعویق در زمانبرگزاری کنکور 25 مرداد برگزار میگردد

جهت رزرو همايش
مبلغ 620 هزار تومان به شماره كارت 5047061021048893 بنام مصطفي شهداد واريز كنيد و به همراه نام و نام خانوادگي به شماره تلگرام 09100075356 يا آيدي تلگرام @shahdad97 ارسال كنيد.