همایش موفقیت در کنکور99

 

جهت رزرو همايش
مبلغ 620 هزار تومان به شماره كارت 5047061021048893 بنام مصطفي شهداد واريز كنيد و به همراه نام و نام خانوادگي به شماره تلگرام 09100075356 يا آيدي تلگرام @shahdad97 ارسال كنيد.