معرفی رشته پزشکی

معرفی رشته پزشکی

معرفی رشته پزشکی | معرفی رشته های دانشگاهی  

پزشکي يک دانش کاربردي است که هدف آن حفظ و ارتقاي تندرستي، درمان بيماري ها و توانمند شازي آسيب ديدگان است. اين منظور با شناخت بيماري ها، تشخيص، درمان و جلوگيري از بروز آنها به انجام مي رسد.
اين رشته مناسب کساني است؟ يک دانشجوي پزشکي بايد آمادگي مطالعه و تحقيق را در حد بسيار گسترده داشته باشد؛ يعني اگر دانشجو علاقمند و کوشا نباشد و تنها براي عنوان دکتري وارد اين رشته شده باشد، به احتمال زياد حتي در اخذ مدرک پزشکي عمومي هم دچار دشواري خواهد شد چون دوره تحصيل بسيار طولاني و مباحث درسي بسيار حجيم و گسترده هشتند.
در حال حاضر در ايران نظام آموزش پزشکي شامل 4 دوره ي علوم پايه، فيزيوپاتولوژي ، کارآموزي باليني(استيجري) و کارورزي باليني(اينترني) است
5ترم اول دوره تحصيل پزشکي که معادل 97 واحد درسي است. ملاک قبولي دروس کسب نمره 10 از بيست مي باشد و در پايان اين دوره يک امتحان 200 سوالي تحت عنوان آزمون جامع علوم پايه برگزار مي شود که دانشجو با کسب حدقال نمره 90 از 20 وارد مقطع بعدي يعني فيزيوپاتولوژي مي شود. اين امتحان قبلا بصورت کشوري بوده اما در سال هاي اخير بصورت قطبي برگزار مي شود، به اين صورت که هر چند دانشگاه باهم يک قطب را تشکيل داده و سوالات هر قطب با قطب هاي ديگر متفاوت است.
مقطع فيزيوپاتولوژي:
دانشجوياني که آزمون جامع علوم پايه را با موفقيت پشت سر گذاشته باشند وارد اين مقطع مي شوند. اين دوره شامل ترم 6 و 7 پزشکي است که بيشتر کلاس ها در دانشکده ها و گاها در بيمارستان برگزار مي شود. اين دوره شامل 31 واحد درسي بوده و عمده مسائل رايج در پزشکي عمومي را شامل مي شود.
مقطع کارآموزي(استيجري):
اين دوره که بعد از فيزيوپاتولوژي قرار دارد، شامل 95 واحد درسي است که در طي 21 ماه ارائه مي شود.در اين دوره دانشجويان روش برخورد با بيمار، نحوه تشخيص و نحوه درمان بيماري ها را بصورت عملي در بيمارستان فرامي گيرند. نمره قبولي در اين دوره 12 از 10 است و معدل کل اين دوره نيز بايد حداقل 14 باشد؛ درغيراينصورت دانشجو بايد دروسي را که در آنها نمره کمتر از 14 کسب کرده دوباره بگذراند تا معدل به بالاي 14 برسد.
در پايان اين دوره امتحان پيش کارورزي (پره انترني) برگزار مي شود و شرط ورود به دوره بعد است. درصورت عدم کسب نمره قبولي در اين امتحان، حداکثر 4 مرتبه به فاصله هر 6 ماه يکبار، دانشجو مي تواند دوباره در اين امتحان شرکت