معرفی رشته مهندسی علوم آزمایشگاهی

معرفی رشته مهندسی علوم آزمایشگاهی 

معرفی رشته مهندسی علوم آزمایشگاهی | معرفی رشته های دانشگاهی 

علوم آزمايشگاهي يكي ازشاخه هاي علوم پزشكي است كه بيشتر به آناليز آزمايشگاهي خون ،مايعات و بافت هاي بدن انسان با هدف تشخيص بيماري، پيگيري درمان و حفظ سلامت افراد جامعه سر وكار دارد. دانشجويان ضمن كسب دانش نظري در زمينه آسيب شناسي وعلت بروز بيماري ها وتغييرات ناشي از آن ها به صورت تخصصي با عملكرد آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ، تجهيزات و دستگاه هاي پيچيده الكترونيكي و كامپيوتري مورد استفاده در اين آزمايشگاه ها، اصول نمونه برداري از نمونه هاي بيولوژيك مانند خون و ادرار و.... آشنا مي شوند. امروزه با توجه به پيشرفت روش ها و تجهيزات آزمايشگاهي وانجام آزمايشات متنوع تر ، نقش علوم آزمايشگاهي در تشخيص، درمان و پيشگيري بيماري ها روز افزون شده است. توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه: داوطلبان اين رشته بايد به دروس شيمي ، زيست و كار با دستگاه هاي آزمايشگاهي علاقه مند باشند.همچنين داشتن صبر وحوصله زياد وتوان روحي مناسب براي فعاليت در اين حوزه الزامي مي باشد.علاوه بر آمادگي روحي ،آمادگي بدني و سلامت جسمي لازم براي فعاليت در آزمايشگاه را دارا باشند . امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر: امكان ادامه تحصيل تا مقطع دكتري با گرايش هاي بيوشيمي ، انگل شناسي، سم شناسي، دارو شناسي، بيوشيمي، باكتري شناسي،ايمني شناسي، باكتري شناسي، ميكروب شناسي وهماتولوژي وجود دارد. آينده شغلي و بازار كار: دانش آموختگان دوره كارشناسي رشته علوم آزمايشگاهي علاوه بر رشد شخصيتي و تفكر علمي كه طي دوره آموزش كسب نموده اند قادر خواهند بود آزمايشات باليني تحقيقاتي و خدمات وابسته را در مراكز زير بعنوان كارشناس انجام دهند. 1 -آزمايشگاهاي باليني بيمارستانهاي دولتي و خصوصي 2 -آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي 3 -آزمايشگاههاي تشخيص طبي خصوصي 4 -انستيتوها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي 5 -كارخانجات توليد وسايل و مواد آزمايشگاهي 6 -شركتهاي پخش فراورده هاي بيولوژيك و آزمايشگاهي 7 -آزمايشگاههاي پزشكي قانوني 8 -آزمايشگاههاي سازمان انتقال خون.