معرفی رشته مهندسی شهرسازی

معرفی رشته شهرسازی

معرفی رشته مهندسی شهرسازی | معرفی رشته های دانشگاهی 

متخصص شهرسازي فردي است كه مي تواند در زمينه طراحي شهري يا برنامه ريزي شهري فعاليت كرده و عامل توسعه شهري شود.
كارشناسي شهرسازي عبارت است از مجموعه آگاهي‌هاي علمي، فني در سطح آموزش‌هاي عمومي حرفه شهرسازي. دانش‌آموختگان اين دوره قدرت اجرايي طرح سكونتگاه هاي شهري و يا در حال شهري شدن را در چارچوب آموخته‌هاي خود دارا بوده و آمادگي لازم را در تهيه طرح‌هاي شهري با گروههاي تخصصي خواهند داشت.
كارشناسان شهرسازي با توجه به آموخته‌هاي خود مي‌توانند در نهادهاي مختلف شهرسازي كشور مانند دفاتر شهرسازي و فني شهرداري‌ها، دفاتر فني وزارت كشور، ادارات كل مسكن و شهرسازي ، كارشناسي دادگستري و ... به كار پردازند.
در اين رشته حداقل 6 محور اصلي وجود دارد كه در برنامه‌ريزي و طراحي شهر سرنوشت‌ساز است. اين 6 محور عبارتند از :
1- برنامه‌ريزي شهري كه عمدتا بر روي كاربري اراضي متمركز است. يعني؛ بررسي مي‌كند كه ما چگونه فضا و پهنه شهر را به فعاليت‌هاي مختلف اعم از صنعتي ، تجاري و مسكوني‌ اختصاص دهيم.
2- برنامه‌ريزي حمل و نقل
3- برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي ؛ چون در شهر تنها موضوع مورد بررسي فيزيك شهر نيست بلكه مساله مهم ، جامعه شهري و انسانهايي هستند كه در اين محيط زندگي مي‌كنند. به عبارت ديگر براي اقشار مختلف كه داراي امكانات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هستند يا براي اقوام مختلفي كه در مكانهاي مختلف يك شهر زندگي مي‌كنند بايد برنامه‌ريزي شود.
4- برنامه‌ريزي شبكه‌هاي زيرساختي مثل آب، برق و تلفن.
5- برنامه‌ريزي محيط زيست كه به بررسي خطرات محيط زيست مثل سيل و زلزله مي‌پردازد و براي مقابله با اين سوانح برنامه‌ريزي مي‌كند و تاثيرات سوئي كه انسان بر محيط زيست مي‌گذارد و ظرفيت‌هاي محيطي را مطالعه مي‌كند.
6- طراحي شهري كه به طراحي سه‌بعدي شهر پرداخته و محور توجه آن مناسبات انسان با محيط فيزيكي خود است. در واقع در طراحي شهري انسان با تمام خصوصيات جسمي، روحي و معنويش مطرح است و هدف آن نيز ارتقاي كيفيت شهر مي‌باشد.
تركيب اين 6 دانش، متخصصان را قادر مي‌سازند كه تماميت پديده شهر را مورد شناسايي قرار دهند و برای هدایت و کنترل توسعه آن تلاش نمایند.
امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری در این رشته وجود دارد.
به گفته استادان شهرسازي چون در حال حاضر كشور ما تعداد زيادي شهر دارد و تمامي اين شهرها نياز به توسعه ، طراحي و برنامه‌ريزي شهري دارند، فرصت‌هاي شغلي مناسبي براي كارشناسان شهرسازي موجود است.