معرفی رشته مهندسي راه آهن

 معرفی رشته مهندسي راه آهن

معرفی رشته مهندسي راه آهن | معرفی رشته های دانشگاهی 

با توجه به پيشرفت روز افزون کشور و نياز به توسعه ناوگان حمل و نقل و کم خطر بودن حمل و نقل با راه آهن نسبت به حمل و نقل جاده اي، مهندسي راه آهن کم کم مسير خود را از صنعت کشور جدا کرده و خود به يک صنعت مستقل تبديل مي شود.
اين رشته مناسب چه کساني است؟دانشجويان اين رشته بهتر است از روابط عمومي بالايي برخوردار باشند و به دروس رياضيات و گاهاً به نرم افزار هاي طراحي و تحليل سازه علاقه مند باشند و نيز فاکتور هاي يک مدير کارامد را نيز در خود ببينند، همچنين با توجه به گستردگي جغرافيايي شبکه ي ريلي کشور بايد توانايي کار در شرايط آب و هوايي و محيط هاي مختلف را داشته باشند.
گرايش ها: با توجه به گستردگي صنعت راه آهن در کشور رشته ي مهندسي راه آهن در مقطع کارشناسي به سه زير شاخه ي مهندسي راه آهن و جَريِه (مهندسي ماشين هاي ريلي)، مهندسي راه آهن و ابنيه فني (مهندسي خط و سازه هاي ريلي) و مهندسي راه آهن و بهره برداري ( مهندسي حمل و نقل ريلي) تقسيم شده است.
واحد هاي درسي: از واحد هاي درسي اين رشته به تفکيک زير شاخه بايد گفت که از 144 واحد رشته هاي مهندسي، مهندسي ماشين هاي ريلي با مهندسي مکانيک چيزي حدود 120 واحد مشترک دارند که اين 120 واحد شامل دروسي از قبيل استاتيک، ديناميک، ترموديناميک، طراحي اجزا، مکانيک سيالات و ... مي باشد. حدود 24 واحدي که مستقل از مهندسي مکانيک است شامل دروسي از قبيل: طراحي بوژي (چرخ و محور زير واگن)، طراحي لکوموتيو، طراحي واگن و دروسي که به تخصصي شدن اين رشته مي انجامد، ميباشد.
دانشگاه هاي پذيرنده: در کشور ما دانشگاه هايي که اين رشته را در مقطع کارشناسي تدريس مي کنند، دانشگاه علم و صنعت ايران در تهران و دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي کرمانشاه مي باشند.
ادامه تحصيل: اگر شما قصد ادامه ي تحصيل در اين رشته در مقاطع بالاتر را نيز داشته باشيد اين امکان در ايران تا مقطع دکترا فراهم است و گرايش هاي آن نيز در ذيل آمده است
گرايش هاي کارشناسي ارشد:
مهندسي حمل و نقل ريلي
مهندسي ماشين ريلي
مهندسي راه آهن برقي
مهندسي خطوط
مهندسي کنترل و علائم
گرايش کارشناسي ارشد مجازي:
مهندسي ايمني
گرايش هاي دکتري:
مهندسي ماشين ريلي
مهندسي خط و سازه هاي ريلي
مهندسي کنترل و علائم