معرفی رشته مهندسي انرژي

 

معرفی رشته مهندسي انرژي | معرفی رشته های دانشگاهی 

مهندسي انرژي مجموعه اي است شامل دروس نظري و عملي براي تربيت کارشناسان نخبه براي طراحي توسعه مديريت و بهره برداري از سيستم هاي استخراج فراورش تبديل انتقال توزيع ومصرف انرژي.
همچون اکثر رشته هاي مهندسي اين رشته نيز بر پايه ي دروس رياضي و فيزيک استوار است که با مقايسه ي واحد هاي ارائه شده در اين رشته مي توان فهميد که بيشرين مطابقت را با رشته هاي مهندسي مکانيک و مهندسي شيمي دارد.
رشته کارشناسي مهندسي انرژي به تازگي در کشور تاسيس شده است.
اين رشته مناسب چه کساني است؟
باتوجه به اين که رشته ي مهندسي انرژي در کشور ما نوپاست، امکان پيشرفت بسيار زيادي در اين رشته وجود دارد . اين رشته براي تمام کساني که به نوآوري و ايجاد تحول علاقمند هستند مناسب است. افرادي که وارد مهندسي انرژي مي شوند بايد خلاقيت کافي داشته باشند تا بتوانند ميان مسائل و مطالب مختلف مربوط به انرژي و مهندسي آن ارتباط برقرار کنند زيرا مهم ترين عامل موفقيت در اين رشته ايجاد ارتباط بين انرژي ها و ابزار موجود و کشف انرژي و ابزار جديد مي باشد .
از جمله ويژگي هاي شخصي مورد نياز در اين رشته ميتوان به خلاقيت و کنجکاو بودن و جستوجوگر بودن و صبور بودن اشاره کرد .
همچنين شخص بايد داراي افکاري وسيع و ديد گسترده نسب به مسائل باشد . داشتن ديد اقتصادي نيز از ويژگي هاي شخصي مورد نياز مي باشد .
مهندسي انرژي حدود 145 واحد درسي دارد که شامل دروس عمومي و تخصصي مي باشد .
ادامه تحصيل:
باتوجه به رشد روز افزون مصرف انرژي در دنيا و کمبود سوخت هاي فسيلي به ناچار مجبور هستيم به منابع جديد انرژي روي بياوريم و همچنين بايد تمامي سعي خود را در مصرف بهينه منابع موجود داشته باشيم که مهندسي انرژي در مراتب بالاتر همچون کارشناسي ارشد باوجود گرايش هاي مختلف اماده ارائه راه حل هاي مختلف ميباشد.
بازار هاي کار مهندسي انرژي عبارتاند از:
1-دولتي:وزارت نفت، وزارت نيرو، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان انرژي هاي نو ايران(سانا)، سازمان بهره وري انرژي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان استاندارد ايران، وزارت راه وشهر سازي، موسسهي مطالعات بينالمللي انرژِي
2-خصوصي:شرکت هاي توسعه نيروگاه ها، شرکت هاي خدمات انرژي، شرکت هاي صنايع نيروگاهي، شرکت هاي طراحي سيستم هاي انرژِي تجديد پذير و ...