معرفی رشته مهندسي کامپيوتر

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر 

معرفی رشته مهندسي کامپيوتر | معرفی رشته های دانشگاهی 

كه در زمينه تحليل، طراحي، ساخت و راه اندازي دستگاهها و مجموعه هاي سخت افزاري جديد، بررسي و شناخت مجموعه هاي سخت افزاري و نرم افزاري موجود، نگه داري، عيب يابي و تعمير و اصلاح و توسعه فعاليت كنند. طراحي، شبيه سازي، فرآوري، پردازش، سنجش، آموزش، ويرايش و ... همه مفاهيمي هستند كه با بالاترين دقت و در كوتاهترين مدت زمان ممكن در برنامه هاي نرم افزاري كامپيوتر انجام مي شوند. توانايي هاي فارغ التحصيلان: فارغ التحصيلان اين مقطع، قابليتها و تواناييهاي زيادي دارند و چنانچه در مسير مناسب هدايت شوند، قادر خواهند بود مشكلات زيادي را حل كنند. برخي از اين تواناييها به شرح زير است:

1- بررسي و شناخت نرم افزارها و سخت افزارهاي جديد و به كارگيري آنها.

2- بررسي كمبودها و نيازهاي نرم افزاري و سخت افزاري بخشهاي صنعت و خدمات و تدوين نيازهاي آنها، امكان سنجي وتعيين ابزار و نيروي انساني لازم براي رفع كمبودها.

3- تجزيه و تحليل سيستمهاي كوچك و متوسط نرم افزاري و سخت افزاري و ارائه راه حل مناسب براي اجراي آنها.

4-طراحي مجموعه هاي كوچك و متوسط نرم افزاري و سخت افزاري و توليد طرحهاي اجرايي براي آنها.

5-اجراي طرحهاي كامپيوتري، نصب، آزمايش و آموزش آنها.

6 -پشتيباني و نگهداري سيستمهاي نرم افزاري شامل شناسايي خطاها، رفع خطاها و افزودن امكانات جديد به سيستمها.

7 -عيب يابي كامپيوترها و سيستمهاي كامپيوتري و رفع عيبها.

8 -شناسايي فنون جديد طراحي و ساخت كامپيوتر و ارزيابي و به كارگيري آنها. معرفي رشته هاي دانشگاهي

مهندسي گرايش هاي مقطع كارشناسي: رشته مهندسي كامپيوتر در مقطع كارشناسي در ابتداي عمر بدون گرايش است اما پس از گذراندن 2 الي 4 ترم دانشجويان مي توانند گرايش هاي خود را به سخت افزار و نرم افزار انتخاب نمايند كه البته اين دو گرايش در مقطع كارشناسي تفاوت قابل توجهي با يكديگر ندارند. گرايش سخت افزار در برگيرنده فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و صنعتي در خصوص قطعات، بردها، تجهيزات و در نهايت سيستم هاي كامپيوتري در مقياس هاي مختلف است و يكي از شاخه هاي مهم آن به نام معماري كامپيوتر (طراحي و ساخت كامپيوتر) مي باشد. هدف از گرايش نرم افزار كامپيوتر، آموزش و پژوهش در زمينه زبانهاي مختلف برنامه نويسي، سيستم هاي عامل مختلف و طراحي انواع الگوريتم ها مي باشد.