روان شناسی مطالعه

 روان شناسی مطالعه

روان شناسی مطالعه|مشاوره تحصیلی شهداد

 

می توان گفت برای حل قسمت عمده ای از مشکلاتی که بشر با آن درگیر است باید از علم روانشناسی استفاده کرد.

مطالعه ی علمی با روش های علمی انجام می گیرد که دارای چهار مرحله اصلی است:

✅طرح سوال تحقیقی
✅تدوین فرضیه
✅جمع آوری اطلاعات
✅تنظیم نتیجه گیری های مربوط به فرضیه

وسواس ها و آفت های مطالعه از دیدگاه روان شناسی :
✅وسواس مرور
✅برنامه ریزی ذهنی دائمی حین مطالعه
✅وسواس یادگیری
✅ترس فراموشی
✅خیال بافی


سعی کنیم خودمان را از این وسواس ها دور نگه داریم ...
هوشمندانه درس بخوانید.