تاثیر معدل در کنکورسراسری 98 و کنکورسراسری 99

نحوه محاسبه تاثیر معدل در کنکور 98 و تاثیرمعدل در کنکور 99 چگونه خواهد بود؟

بعد از کش و قوس های فراوان در مورد میزان تاثیر معدل دیپلم و پیش دانشگاهی در کنکور سراسری98 ،در نهایت تصمیم سازمان سنجش بر این شد که تاثیر معدل در کنکور 98 مثبت باشد و تاثیر قطعی نداشته باشد.میخواهیم چگونگی تاثیر معدل در کنکور را برای داوطلبان کنکور نظام جدید و داوطلبان کنکور نظام قدیم برای کنکورسراسری 98 تشریح کنیم.
بدیهی است وقتی صحبت از تاثیر معدل میشود منظور همان دروس و همان سالی که آزمون نهایی و کشوری برگزار شده مورد نظر ماست چون در غیر اینصورت نمیتواند معیار مناسب و عادلانه ای باشد. برای نظام جدید فقط برخی دروس سال دوازدهم به صورت نهایی برگزار میگردد، پس بدیهی است تاثیر معدل فقط برای دروس امتحانات نهایی لحاظ خواهد شد البته فقط تاثیر مثبت و به میزان 30 درصد. در ادامه به نحوه محاسبه تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 نیز میپردازیم
داوطلبان نظام قدیم شرایط متفاوتی در برگزاری امتحانات نهایی داشته اند، افرادی که از سال 84 الی 97 دیپلم در یکی از رشته های نظری اخذ کرده اند مشمول سوابق تحصیلی می شوند و نمره یک یا چند درس از دیپلم که به صورت نهایی برگزار شده به میزان 25درصد در کنکور تاثیر مثبت خواهد داشت
داوطلبان داراي مدرك پيش‌دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 به بعد اخذ نموده‌اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي برگزار شده شامل اعمال سوابق تحصیلی به میزان 5 درصد و به صورت تاثیر مثبت می شوند و اگر در بازه زمانی سال 84 الی 97 دیپلم گرفته باشند مجموع تاثیر معدل بااحتساب 5 درصد پیش دانشگاهی 30 درصد تاثیر مثبت خواهد بود. اما تاثیر مثبت یعنی چه؟ و چگونه میتوانیم تاثیر معدل را در نتیجه کنکور محاسبه کنیم؟
تراز اعمال همزمان سوابق تحصیلی و آزمون t = تراز آزمون b(70)+تراز سوابق تحصیلی a(30)
تاثیر مثبت یعنی اگر t بزرگتر از b شد t لحاظ شود و اگر t کوچکتر از b شد همان b لحاظ شود
نکته:
1-اگر تراز سوابق تحصیلی با تراز کسب‌شده در آزمون سراسری برابر باشد، تراز اعمال هم‌زمان سوابق تحصیلی و آزمون سراسری نیز با آن‌ها برابر خواهد بود. لذا تاثیری ندارد
2-اگر تراز سوابق تحصیلی از تراز کسب‌شده در آزمون سراسری بیشتر باشد، تراز اعمال هم‌زمان سوابق تحصیلی و آزمون سراسری از تراز کسب شده در کنکور بیشتر خواهد بود. لذا تاثیر مثبت در نتیجه دارد.
3-اگر تراز سوابق تحصیلی از تراز کسب‌شده در آزمون سراسری کمتر باشد، تراز اعمال هم‌زمان سوابق تحصیلی و آزمون سراسری از تراز کسب‌شده در کنکور کمتر خواهد بود.و تاثیر منفی دارد

با توجه به مثبت بودن تاثیر سوابق تحصیلی یا معدل در کنکور سراسری فقط مورد دوم موثر خواهد بود به بیان دیگر تنها زمانی که اعمال سوابق تحصیلی باعث بهبود تراز شود و به نفع داوطلب باشد انجام خواهد.
پس ارتباطی ندارد که اگر کسی معدلش خوب باشد پس حتما سوابق تحصیلی برای او اعمال شود . و در حقیقت نمره سوابق تحصیلی هر شخص با درصد کنکور خودش در آن درس مقایسه میشود . و اگر تراز نمره از تراز آزمون بالاتر بود اعمال سوابق تحصیلی به نفع داوطلب خواهد بود وانجام خواهد شد.
تراز هر رتبه ای بر اساس نتایج سال های قبل قابل تخمین هست و محدوده تراز هر معدلی نیز بر اساس امار سال های قبل قابل استخراج است.اما توصیه میکنیم داوطلب خودش را تا قبل از کنکور درگیر بازی با این اعداد نکند و از زمان خودش بهتر استفاده کند.چون علم به اینکه چه ترازی و چه رتبه ای و چه نمره ای میخواهم تاثیری در نتیجه داوطلب نخواهد داشت جز ایجاد استرس قبل وحین آزمون.فعلا داوطلب میبایست تمام توانش را برای ارتقای خود انجام دهد و تا جایی که میتواند خودش را بالا بکشدو هر جایی که به صورت غیر قابل پیشبینی در کنکور دچار مشکل شد اگر نمره بهتری کسب کرده باشد ، آن نمره به داد داوطلب خواهد رسید. اگر هم در کنکورهمه چیز عالی پیش برود معدل تاثیری نخواهد داشت.
در مورد اعمال سوابق تحصیلی در کنکور 99 هنوز بخشنامه ای ابلاغ نشده است. اما مساله ی متفاوتی از متد ذکر شده نخواهد بود . احتمال چندین حالت برای تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 99 وجود خواهد داشت
1- تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 99 مانند کنکور 98 باشد (تاثیر 30 درصد مثبت)
2- تاثیرسوابق تحصیلی 25 درصد قطعی و 5 درصد مثبت شود. در این حالت از همان فرمول بالا استفاده می شود با این تفاوت که تراز سوابق تحصیلی 25 درصد چه به نفع داوطلب باشد و چه به نفع داوطلب نباشد اعمال خواهد شد اما در مورد 5 درصد دیگر، اگر اعمالش به نفع داوطلب باشد تاثیر میگزارد و اگر به نفع داوطلب نباشد بی تاثیر است.
3- تاثیرسوابق تحصیلی 30 درصد قطعی باشد. در این حالت نیز از فرمول فوق پیروی میکند با این تفاوت که سوابق تحصیلی چه تاثیر مثبت و چه تاثیر منفی داشته باشد اعمال خواهد شد .
نتیجه گیری:
تاثیر مثبت سوابق تحصیلی عادلانه و منطقی به نظر میرسد و اجازه جبران به داوطلب می دهد . به شرط اینکه هرسال تغییر نکند و ثابت بماند . با توجه به رقابت شدیدی که در برخی رشته ها وجود دارد و یک داوطلب ممکن است چند سال پشت کنکور باشد، فقط عدالت این نیست که داوطلب با داوطلبان همان سال شرایط برابر داشته باشد.
تاثیر قطعی سوابق تحصیلی به نظر هوشمندانه و منطقی نیست . چون هم در همان سال تبعیض وجود خواهد داشت و برای برخی داوطلبان تاثیر مثبت برای برخی بی تاثیر و برای برخی تاثیر منفی دارد. و هم در مقایسه با سال های قبل که تاثیر مثبت بوده برای کسی که معدلش کم است بی عدالتی ایجاد کند
امکان ترمیم معدل نیز برای داوطلبی که تراز کنکورش مشخص نیست و نمیداند با انجام ترمیم معدل ایا با توجه به تراز به دست آمده در کنکور تاثیر مثبت یا منفی خواهد بود و یا بی تاثیر است ،جز اتلاف وقت و ایجاد استرس و سردرگمی چیزی نخواهد داشت.

دکتر مصطفی شهداد