معافیت تحصیلی دانش آموزی

 معافیت تحصیلی دانش آموزی

معافیت تحصیلی دانش آموزی |مشاوره تحصیلی شهداد

معافیت تحصیلی دانش آموزی
دانش آموز مشمول کیست ؟
به فرد ذکور ایرانی که پس از ورود به سن 19 سالگی (18 سالگی تمام ) به صورت حضوری و پیوسته به تحصیل اشتغال داشته باشد، دانش اموز مشمول اطلاق می شود .

اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزی

 1) از اول ماه ورود به 19 سالگی، ارائه درخواست معافیت تحصیلی به مراکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10).
 2) صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان با سقف سنوات تحصیلی حداکثر تا 20 سالگی تمام
 3) ارائه معافیت تحصیلی به واحد آموزشی .
در صورت انتقال مشمول به واحد آموزشی شهر دیگر :
 4) ارائه درخواست ثبت انتقال معافیت تحصیلی از واحد آموزشی ثانویه به مرکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10).
 5) صدور معافیت تحصیلی جدید و ارائه آن به محل تحصیل جدید.
پس از فراغت از تحصیل ، ترک تحصیل ، اخراج و یا انصراف از تحصیل :
 6) ارائه فرم تکمیل شده آخرین وضعیت مشمولان دانش آموز به مراکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10 ) .

  

سقف سنوات تحصیلی دانش آموز :
طبق ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی حداکثر مدت تحصیل برای دانش آموزانی که بصورت پیوسته و حضوری تحصیل می نمایند تا 20 سالگی تمام می باشد .


شرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع متوسطه در دانشگاه
قبل از اعزام به خدمت : حداکثر بیش از یکسال از فراغت مقطع متوسطه نگذشته باشد.
بعد از اعزام به خدمت : در صورت نداشتن غیبت و پذیرش در دانشگاه در مقطع کارشناسی و بالاتر مجاز به ترخیص از خدمت جهت ادامه تحصیل می باشد.