همايش تربيت مشاور

 همايش تربيت مشاور

همايش تربيت مشاور|مشاوره تحصیلی شهداد


اهداف همايش تربيت مشاور


عدم موفقيت تحصيلي و شغلي، مشكلات اجتماعي، عدم رضايت فردي و اجتماعي، عدم امنيت و ثبات شغلي، غول كنكور، هدف گزاري غلط، انتخاب رشته اشتباه و آثار جانبي اين موارد مشكلات زيادي در گذشته و حال ايجاد كرده و بي تفاوتي نسبت به حل علمي اين مسايل ميتواند آينده را نيز تحت تاثير منفي قرار دهد.
انجام مشاوره هاي شغلي و تحصيلي بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعي كشور و عدم توجه به آمارهاي موجود و عدم راه حل هاي هوشمندانه و تخصصي ميتواند سيل عظيم تري از مشكلات را در آينده نزديك ايجاد كند، بسياري از افرادي كه در زمينه مشاوره تحصيلي فعاليت ميكنند فارغ از رشته تحصيلي مرتبط يا غير مرتبط، تخصصي در اين حوزه ندارند و با روش صحيح و خطا و تجارب شخصي نسبت به هدايت و راهنمايي افراد اقدام ميكنند.
بسياري از افرادي كه قدرت بيان خوبي دارند اما در رشته هاي تحصيلي خود موفق نبوده اند در زمينه مشاوره تحصيلي وارد شده اند، بسياري از دانشجويان برتر، موفق و دلسوز وارد زمينه مشاوره تحصيلي شده اند، بسياري از روانشناسان و مشاوران عزيز به صورت اختصاصي فقط مشاوره تحصيلي انجام ميدهند ، اما به دليل نبود آموزش صحيح دانشگاهي در اين زمينه و همچنين نبود دوره هاي آموزشي مناسب هيچ يك از اين عزيزان نميتوانند الگوهاي صحيح و علمي براي موفقيت تحصيلي و شغلي افراد ارايه كنند .
بعد از آموزش و پرورش مهمترين رسالت بر دوش نخبگاني است كه در حوزه هدايت تحصيلي و شغلي داوطلبان را در مقاطع مختلف هدايت ميكنند.
بسياري از موسسات علي رغم تعداد مراجعين بالايي كه دارند اما كارنامه جذاب و موفقي ندارند، برخي از مراكز تازه تاسيس هستند و در زمينه مشاوره تحصيلي فعاليت ويژه اي انجام نداده اند ومي خواهند فعاليت خود در زمينه مشاوره تحصيلي و شغلي را گسترش دهند، برخي از دوستان به صورت تخصصي در اين زمينه وارد نشده اند ولي به صورت تجربي كار مشاوره تحصيلي را انجام داده اند و دوست دارند به فعاليت در زمينه مشاوره تحصيلي بپردازند.
برخي از مديران و فرهيختگان تمايل دارند نسبت به تاسيس يک مركز مشاوره اي خاص و علمي اقدام كنند
بعضي از روانشناسان و مشاورين عزيز تمايل دارند براي موفقيت هاي شغلي و كسب ارتقاي شغلي و موفقيت در زمينه مشاوره تحصيلي آموزش تخصصي ببيند
برخي از موسسات به دنبال برند سازي مركز خود هستند و ميخواهند به برترين و محبوب ترين موسسات مشاوره تبديل شوند.اما علي رغم دوره هاي تربيت مشاور كه ساليانه در كشور برگزار ميگردد اين دوره هاي مشاوره اي خواسته هاي مشاورين عزيز را تامين نكرده است،مركز مشاوره تحصيلي شهداد برترين و محبوب ترين برند مشاوره تحصيلي كشور با تكيه بر توانمندي و تجربه موفق خود در حوزه مشاوره تحصيلي و شغلي با مديريت مشاوره نمونه كشور جناب اقاي دكتر شهداد، نخبه مشاوره تحصيلي و شغلي علمي ترين خاص ترين همايش مشاوره تحصيلي كشور را برگزار ميكند.

روش ثبت نام در همایش تربیت مشاور


📣 شهداد، تخصصي ترين مركز مشاوره تحصيلي كشور برگزار ميكند:
دوره آموزش مشاوره تحصيلي (تربيت مشاور)
ويژه دانشجويان، مشاوران، روانشناسان،
متخصصين و مديران حوزه آموزش
با هدف آموزش علمي مشاوره و برنامه ريزي و ارتقاي شغلي مشاوران.
با محور هاي :

✅ اصول نوين برندسازي در زمينه مشاوره تحصيلي  
✅ آموزش متدهاي علمي مشاوره تحصيلي و برنامه ريزي درسي
✅ نحوه قراردادن مراجع در مسير صحيح
✅ آموزش تعيين هدف مناسب
✅ روش هاي علمي مطالعه
✅ معرفي بهترين منابع مطالعاتي
✅ تعيين زمان اختصاصي مناسب براي مطالعه هر مراجع
✅ شيوه آناليز آزمون هاي آزمايشي
✅ موفقيت تحصيلي و شغلي

و ...

📆 زمان برگزاري: ٢٤ اسفند ٩٧ 

جهت رزرو همايش
مبلغ ٥٠٠ هزار تومان به شماره كارت ٥٠٤٧٠٦١٠٢١٠٤٨٨٩٣ بنام دكتر مصطفي شهداد واريز كنيد و به همراه نام و نام خانوادگي به شماره تلگرام 09100075356 يا آيدي تلگرام @shahdad97 ارسال كنيد.