معرفی رشته حسابداری

 

معرفی رشته حسابداری | معرفی رشته های دانشگاهی 

به دليل طرفداران زياد اين رشته امروزه اکثر واحدهاي دانشگاهي دولتي و آزاد در اکثر شهرهاي کشور به ارائه اين رشته مي پردازند.
دروس مربوطه. در طول 4سال تحصيل (معادل 8 ترم تحصيلي) تعداد 143 واحد درسي بايد گذرانده شود. دروس مربوط به اين رشته شامل 3 گروه درسي، دروس عمومي (زبان خارجه عمومي، معارف اسلامي 1و 2، اخلاق اسلامي، تربيت بدني 1و2، فارسي عمومي، تاريخ اسلام، انقلاب اسلامي و ريشه ها، متون اسلامي، جمعيت و تنظيم خانواده)، دروس تخصصي (اصول حسابداري 1و 2 و3، حسابداري ميانه 1و 2، حسابداري پيشرفته 1و 2، حسابداري صنعتي 1و 2و 3، حسابداري مالياتي، اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي، زبان تخصصي، مديريت مالي 1و 2، حسابداري و حسابرسي دولتي، حسابرسي 1و 2، مباحث جاري در حسابداري)، و دروس پايه (اصول علم اقتصاد 1و 2، حقوق بازرگاني، مباني سازمان و مديريت، روانشناسي عمومي، رياضيات و کاربرد آن در مديريت، آمار و کاربرد آن در مديريت، پژوهش عملياتي1و 2، ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها، مديريت توليد، روش تحقيق و ماخذ شناسي، مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت، مباني جامعه شناسي، پول و ارز و بانکداري، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي) مي باشد. فارغ التحصيلان دوره کارشناسي رشته حسابداري توانائي لازم در کسب مشاغل و ايفاي نقشهاي زير را دارند:
1. انجام کليه امور حسابداري در موسسات بازرگاني، بانکها و واحدهاي توليدي و صنعتي.
2. تصدي کليه امور حسابداري در موسسات دولتي و شهرداريها.
3. اشتغال به حرفه حسابرسي در موسسات حسابرسي.
4. ايفاي وظيفه در بورس و بازار سرمايه.
دوره کارشناسي ارشد رشته حسابداري به منظور آموزش تخصصي حسابداري به دانشجوياني که درآينده در حرفه حسابرسي يا مشاغل مختلف حسابداري در موسسات بازرگاني، صنعتي و دولتي مشغول کار خواهند شد، تدوين گرديده است.دروس مربوطه. در طول 2 سال تحصيلي (معادل 4ترم) تعداد 33 واحد بايد گذرانده شود.فارغ التحصيلان دوره کارشناسي ارشد رشته حسابداري مي توانند به عنوان حسابرس يا مسئول حسابداري و امور مالي در موسسات مختلف اشتغال پيدا کنند. فارغ التحصيلاني که در شرکتهاي بزرگ استخدام مي شوند قادر خواهند بود در قسمت هاي تخصيص منابع يا سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و در مشاغل تحليل گر مالي يا حسابرس داخلي مشغول به کار شوند.