اطلاعيه اعلام كد قبولي نهائي(سازمان سنجش آموزش كشور)

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام كد قبولي نهائي براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1397 براي آنها يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ، 18 ،19، 20، 21 ، 22 ،23 ، 25 و 26 اعلام گرديده است|مشاوره تحصیلی شهداد

 پيرو اطلاعيه مورخ 97/06/26 اين سازمان درخصوص آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1397 كه جهت انجام مراحل مصاحبه و گزينش رشته‌هاي مختلف تحصيلي به كدهاي 11 (دانشگاه فرهنگيان )، 12 (رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شاهد)، 14 (رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري)، 15 (رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي)، 18 (رشته‌هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه)، 19 (دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)، 20 (بورسيه سپاه دردانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله«عج») ، 21 (دانشگاه شهيد مطهري) ، 22 (بورسيه وزارت دردانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله «عج») ، 23 (دانشگاه صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران)، 25 (دانشگاه علوم و پزشكي ارتش) و 26 (بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله«عج»)) در آزمون سراسري معرفي شده‌اند، بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند با توجه به نتيجه مراحل مصاحبه و يا صلاحيت‌هاي عمومي افراد از سوي موسسات و يا هيأتهاي مركزي گزينش ذيربط، اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي ‌رشته‌هاي مختلف تحصيلي فوقالذكر بر روي سايت اطلاع رساني اين سازمان قرارگرفته است. لذا قبول‌شدگان لازم است با در دست داشتن مدارك لازم براي ثبت‌نام در روز چهارشنبه مورخ 97/07/25 به دانشگاه و يا موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. عدم مراجعه بموقع براي ثبت‌نام به منزله انصراف از قبولي رشته ‌اعلام شده خواهد بود.

 

تذكرات مهم:

1- در كدرشته دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران به دليل عدم تائيد افراد از سوي موسسه ذيربط، افرادي به عنوان پذيرفته شده نهايي آن دانشگاه اعلام نشده است.

2- داوطلباني كه علاوه بر كد‌هاي اعلام شده در اين اطلاعيه داراي كد قبولي قبلي نيز بوده‌اند، قبولي قبلي آنان لغو شده و مي‌بايست در رشته قبولي جديد ثبتنام و ادامه تحصيل نمايند. لازم به توضيح است كه اين افراد براي ثبتنام در رشته قبولي جديد نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.

فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی