اخذ نمایندگی در مراکز استان

 

مرکز مشاوره شهداد تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی کشور 

 

جهت توسعه خدمات و سهولت دسترسی داوطلبان در سراسر کشور

 

به واجدین شرایط  در مراکز استانها از تابستان 96 نمایندگی انحصاری اعطا می نمایند.

 

متقاضیان جهت دریافت شرایط ، تصویر  شناسنامه و کارت ملی و رزومه خود را

 

به آدرس ایمیل INFO @SHAHDADG.COM ارسال نمایند.