پلن های مشاوره

ویژگی خدمات پلن مشاوره دانش آموزان مقطع دوره دوم دبیرستان و کنکور:
• برنامه ریزی درسی هوشمند اختصاصی
• مشاوره تلفنی هر 5 روز یکبار
• گزارش ماهانه به اولیا
• آموزش الگو صحیح تغذیه ای
• موفقیت در امتحانات مدرسه
• تقویت توجه و تمرکز در دانش آموزان
• آموزش روش مطالعه هر درس
• افرایش تدریجی زمان مطالعه
• معرفی منابع مطالعاتی مناسب دانش آموز
• آزمون های آزمایشی آنلاین
• آنالیز آزمون های آزمایشی
 

ویژگی خدمات پلن مشاوره مقطع دوره اول دبیرستان :
• برنامه ریزی درسی هوشمند اختصاصی
• مشاوره تلفنی هر 5 روز یکبار
• گزارش ماهانه به اولیا
• آموزش الگو صحیح تغذیه ای
• موفقیت در امتحانات مدرسه
• تقویت توجه و تمرکز در دانش آموزان
• آموزش روش مطالعه هر درس
• افرایش تدریجی زمان مطالعه
• معرفی منابع مطالعاتی مناسب دانش آموز

 

 

ویژگی خدمات پلن مشاوره دانش آموزان مقطع ابتدایی :
• ایجاد نقشه راه جهت قرارگیری دانش آموز در مسیر درست تحصیلی
• برنامه ریزی درسی هوشمند اختصاصی هر دانش آموز
• مشاوره تلفنی هر 5 روز یکبار
• گزارش ماهانه به اولیا
• گرفتن تست های EQ و شخصیت شناسی تحصیلی
• تشخیص و درمان اختلالات یادگیری دانش آموزان
• آموزش الگو صحیح تغذیه ای
• موفقیت در امتحانات مدرسه
• تقویت توجه و تمرکز در دانش آموزان
• آموزش روش مطالعه هر درس
• افرایش تدریجی زمان مطالعه
• معرفی منابع مطالعاتی مناسب دانش آموز

 

 

مشاوره (قرارداد)

 تمام خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی تحت نظر مستقیم جناب آقای مصطفی شهداد صورت می گیرد. برنامه ریزی روزانه و علمی ، نظارت و کنترل پیوسته داوطلب ، با قرار دادن در یک مسیر فید بک دار با روش ها و متد های علمی و اصلاح زیرساخت های لازم برای ایجاد جهش از برنامه های اصلی است و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

مشاوره تک جلسه ای

 با رزرو آنلاین می توانید با جناب آقای مصطفی شهداد جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی داشته باشید.